Tag Archives: ولايت فقيهي

ولايت فقيهي كه به قامت فرعون در آمده، امیر آخولقه

نقص فنی کلمه – امیر آخولقه ۲۳۰ جان در هفته ای که گذشت از میان ما پر کشیدند. ۲۳۰ انسان، هموطن، نخبه و گل هایی که تازه شکوفا شده بودند یا به فصل بار رسیده بودند یا می خواستند هستی تازه ای خلق کنند یا … یا … یا … آنها از میان ما رفتند.… ادامه مطلب »