Tag Archives: و دریای خزر

هشدار درباره مرگ آبزیان به دلیل کمبود اکسیژن در خلیج فارس و دریای خزر

یک عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی با اشاره به کمبود اکسیژن در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر درباره مرگ آبزیان این اکوسیستم‌ها هشدار داد. به گزارش ایسنا در روز جمعه، ۱۷ بهمن ماه، ابوالفضل صالحی در یک وبینار تخصصی گفت که اگر میزان اکسیژن موجود در آب‌ها از دو میلی‎گرم در لیتر… ادامه مطلب »