Tag Archives: و سپاه پاسداران

“مرزنشناسی ایثار” و سپاه پاسداران!فیروز نجومی

این سیل خانه برانداز که بیش از 20 استان کشور را فرا گرفته است، چندان ماندگار شده است چنانکه گویی قصد آن ندارد پیکر شوم خود را برگیرد و سر زمین ما را ترک کند. این سیل فراگیر در اوج خشم و خشونت چنان ویران کند و از بیخ و بن برکند و هرآنچه بر… ادامه مطلب »