Tag Archives: و میوه نخورند

خانم کارشناس! مردم گوشت و میوه نخورند، یا شما ها؟

به جای نصیحت به میان مردم بروید تا از گفتن این واژه ها شرم کنید و ببینید مردم چگونه نه با سیلی بلکه با خون جگرشان صورت خود را سرخ نگه داشته اند. عصر ایران ؛ کاوه معین فر – واقعا در یک جهان سوررئال زندگی می کنیم، یک کارشناس در برنامه تلویزیونی نشسته و… ادامه مطلب »