Tag Archives: و نابودی اسلامی

مرگ ماهی‌ها در رودخانه قره‌سو کرمانشاه در جمهوری مرگ و نابودی اسلامی

براساس گفته محلی ها آب رودخانه قره‌سو از حوالی سراب روانسر تنها دو روز در هفته در بستر آن جاری است و در بقیه روزهای هفته به یک کانال فرعی هدایت می‌شود. اینکار موجب خشکیدن بستر رودخانه، مرگ هزاران ماهی‌ و واردآمدن خسارات فراوان به کشاورزان شده‌است. آلودگی صنعتی، پساب انسانی و یا ورود سم به… ادامه مطلب »