Tag Archives: پايان

سام قندچی: پايان رژیم اسلامی از طریق تجزیهء ایران؟

شخصاً از مخالفان تجزیه ایران بوده و هستم (+)، همانطور که مخالف قراردادهایی نظیر ترکمانچای بوده و هستم، اما از برجام که مشابه معاهده ترکمانچای بود دفاع کردم، چون در وضعیتی که ایرانِ تحت حاکمیت رژیم اسلامی در زمان امضای برجام قرار داشت، اگر برجام امضا نمیشد، آلترناتیو جنگ بود(+).  روز گذشته نیز در مورد… ادامه مطلب »