Tag Archives: پناهجو در افغانستان

چرا پناهجویان ایرانی به افغانستان درخواست پناهندگی می‌دهند؟

نام افغانستان در فهرست کشورهای مهاجرفرست جهان در بالاترین رده‌ها قرار دارد. با این حال افغانستان بدون داشتن قانونی برای پذیرش پناهجویان، خود پذیرای صدها تبعه خارجی است که از این کشور تقاضای پناهندگی کرده‌اند. شهروندان ایرانی دومین جمعیت پناهجو در افغانستان وزارت مهاجران وعودت‌کنندگان افغانستان می‌گوید که پس از پاکستانی‌ها، پناهجویان ایرانی دومین جمعیت… ادامه مطلب »