Tag Archives: پهنه ى نابودى

بخشی از نامۀ زنده ياد احمد کسروی به بيات نخست وزير وقت, بیات حقیقت ايران در سال ١٣۲٢/ روزى خواهد رسيد كه اين ملايان ايران را به پهنه ى نابودى كشند

با خواندن این نامه به طرز فکر کسروی در مورد روحانیون آشنا می شویم و اینکه چرا گروه فداییان اسلام اورا ترور کردند‌. کسروی در این نامه به نخست وزیر وقت می نویسد : «امروز در جایی سخن از بدبختی‌های تودۀ مردم ميراندم و از چارۀ آن گفتگو ميكردم ناگهان مردی قمی گفت : خدا… ادامه مطلب »