Tag Archives: پیرامون وضعیت

پیرامون وضعیت اضطراری و چهارگزاره برون رفت مرتبط با آن! تقی روزبه

By | ۱۳۹۹-۰۱-۰۳

وضعیت اضطراری حکایت از تکرراضطرار و کاهش فواصل بحران ها و تبدیل شدن آن ها به یک پیوستاراست: بحران در بحران. کنترل از دست می رود و نظام قدرت مشرف برزندگی از رتق و فتق امورجاری عاجز می شود و در هر لحظه و در هر رویدادی ناتوانی و ناکارآمدی خود را به منصه ظهور… ادامه مطلب »