Tag Archives: پیش‌خور شده‌اند

حسن روحانی: بعضی از منابع طبیعی پیش‌خور شده‌اند

بیش از ۳۳۰ شهر ایران در معرض تنش آبی قرار دارند و زمین در بسیاری نقاط فرونشست می‌کند. حسن روحانی با اذعان به برداشت‌های بی‌رویه و مجوزهای نادرست، افت ذخایر زیرزمینی آب در کشور را خطرناک خواند. حسن روحانی با تاکید بر کاهش دخایر آبی ایران اعلام کرد که کشور در این زمینه “متاسفانه وضع خوبی… ادامه مطلب »