Tag Archives: چرا اپوزیسیون برنمی‌خیزد؟

چرا اپوزیسیون برنمی‌خیزد؟

– در دوران پهلوی، حکومت از یکسو ناگزیر از رعایت خط قرمزهایی بود که متولیان مذهب رسمی‌ تعیین کرده بودند و از سوی دیگر می‌کوشید در جهت منافع ملی گام بردارد. در نهایت همین دوگانگی نیز مانع اصلی در برابر تمایلات دمکراتیک بود. – خرد حکم می‌کند که پس از برکناری حکومت اسلامی بالاترین مقامات… ادامه مطلب »