Tag Archives: چرخه

چرخه آسیب دیده اعتماد در ایران

تسمه تولید ملی و سرمایه اجتماعی پنجمین چرخه نا موزون می‌خواهیم بدانیم کدامین عوامل، موتور تولید ثروت را در اقتصاد ملی کشورمان به کندی کشانده و سبب شدند که میانگین سهم سرآنه از تولید ملی در فاصله سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۹ به ۵۷ در صد کاهش پذیرد؛ ۷۰ در صد از  جمعیت کشور به «کمکهای… ادامه مطلب »

دومین چرخه ناموزون در اقتصاد ملی

دست کم پنج ناموزونی، اقتصاد کلان ایران را می‌آزارد و آن‌را از تولید و انباشت ثروت ملی باز می‌دارد همچنان برای پاسخ به پرسش‌های مردم کشورمان در جستجوی پاسخ این سوالات هستیم: اقتصاد ملی ایران را چه می‌شود؟ چرا افزایش تولید ملی از رشد جمعیت عقب می‌افتد و درآمد سرانه کاهش می‌گیرد؟ چرا بر خیل… ادامه مطلب »