Tag Archives: چهار دهه مهاجرت

چهار دهه مهاجرت نخبه‌ها از ایران؛ چهار دهه فقیر شدن نیروی انسانی

چهار دهه است که نه تنها بخش بسیار بزرگی از کسانی که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می‌روند به ایران باز نمی‌گردند که روند خروج متخصصین و دانش‌آموختگان آموزش عالی هم با وجود فراز و نشیب‌ها همچنان ادامه یافته است. همه شواهد هم نشان می‌دهد که هیچ دورنمایی برای متوقف یا معکوس شدن… ادامه مطلب »