Tag Archives: چهل ‌سالگی

عبدالستار دوشوکی, نقدی بر بیانیه رضا پهلوی در چهل ‌سالگی حصر ایران

شاهزاده رضا پهلوی بمناسبت چهلمین سالگرد انقلاب بیانیه ایتحت عنوان چهل‌سالگی حصر ایران صادر کرده اند که بر خلاف بیانیه های گذشته ایشان, در برخی از متون انشای “فرشگردی” در آن هویداست. این بیانیه با  قدری گرایش احساسات نوستالژیک باستانگرایانه ایرانی بمثابه تنها نوش داروی موجود در بازار آشفته امروز با نگاهی فرشگردانه یا “عقب… ادامه مطلب »