Tag Archives: چگونه جهان را تسخیر کرد؟

ژاپن فقیر و خطرناک، چگونه جهان را تسخیر کرد؟

اوت 1945. عمق فاجعه ناشی از بمب‌های اتمی در هیروشیما و ناکازاکی ژاپن قابل وصف نیست. گویی سرزمینی سوخته و نفرین شده باقیمانده و گاه تعداد اندکی آدم‌ها از میان زمین‌های بی‌جان عبور می‌کنند. با پذیرش پیمان تسلیم بی‌قید و شرط ژاپن، ارتش نیز تسلیم نیروهای متفقین می‌شود. با ورود نیروهای آمریکایی، تعداد زیادی از… ادامه مطلب »