Tag Archives: کار کنید

گزارشی از یک مدرسه متفاوت: شهریه نمی‌گیریم، کار کنید

یک روز با کمک خود بچه‌ها برای صبحانه مربا می‌پزند و یک روز ساندویچ «الویه» درست می‌کنند تا آن را بین نیازمندان توزیع کنند. این‌جا یک مدرسه متفاوت است؛ یک مدرسه غیرانتفاعی که شهریه نمی ‌گیرد و شاگردان کوچکش همگی کار می‌کنند. ایران‌وایر:شیما شهرابی یکی از معلمان این مدرسه می‌گوید: «ما بچه‌ها را از سر… ادامه مطلب »