Tag Archives: کشتی زنان ایران

معصومه سلیمانی, قهرمان کشتی زنان ایران از نخستین روز اعتراضات سراسری بازداشت شده و خبری از وی نیست

معصومه سلیمانی قهرمان کشتی زنان ایران ۳۲ روز است (از نخستین روز اعتراضات سراسری) در خرم آباد بازداشت شده. معصومه دارای نشان برنز جهانی کشتی آلیش در قزاقستان است. تاکنون کسی خبر نداشت چون خانواده‌اش هر روز به امید اینکه فردا آزاد می‌شود سکوت کرده‌اند. هم‌تیمی‌هایش امروز تصمیم گرفتند خبر را اعلام کنند.