Tag Archives: کنسرت های رایگان خیابانی و الزامات آن

 کنسرت های رایگان خیابانی و الزامات آن! تقی روزبه

هنرخیابانی و اجراء موسیقی در کف خیابان البته ایده تازه ای نیست و سابقهایطولانی در جهان دارد. هنرمستقل و مردمی طبعا نمی تواند خود را صرفا به جیب مردم و توان اقتصادی مخاطبین خودوابسته کند که در این صورت چه بسا چیزی از مردمی و مستقل بودن آن باقی نماند و از قضا شرایط کنونی… ادامه مطلب »