Tag Archives: کنفرانس لهستان

نامه سرگشاده اپوزیسیون به وزیر خارجه آمریکا در مورد کنفرانس لهستان

نامه سرگشاده ١٢ سازمان اپوزیسیون ایرانی به وزرای خارجه آمریکا و لهستان در مورد  ضرورت مشارکت و حضور ایرانیان در کنفرانس ورشو پایتخت لهستان ضرورت حضور و مشارکت ایرانیان در کنفرانس جهانی لهستان در ورشو پایتخت آن کشور که قرار است در مورد خاورمیانه و نقش ایران در منطقه در تاریخ ١٣ و ١٤فوریه ٢٠١٩… ادامه مطلب »