Tag Archives: که از خبرگزاری ها

بخشی از سخنان خامنه ای که از خبرگزاری ها حذف شد

By | ۱۳۹۹-۰۱-۰۴

این قسمت «دشمنان جنی و انسی وجود دارند که با هم علیه ایران همکاری می‌کنند» از متن سخنرانی رهبری در همه خبرگزاری‌ها حذف شده؛ خبرگزاری فارس و دانشجو و تسنیم خبر را ویرایش کرده‌اند؛ این جمله‌ای که عینا در سخنرانی بود را چرا حذف کرده‌اند؟ / احسان سلطانی