Tag Archives: که با توسعهٔ اقتصادی

انقلاب اسلامی ایران با توسعهٔ اقتصادی بیگانه بود و بیگانه ماند

نگاه فریدون خاوند: انقلاب اسلامی ایران که ۴۲ سال از پیروزی آن می‌گذرد، در جهانی روی داد که شکل‌بندی اقتصادی آن شباهت چندانی نداشت با آن‌چه امروز می‌بینیم؛ جمهوری خلق چین در فقر دست و پا می‌زد، قحطی در هند پدیده‌‌ای عادی بود، کارگران کره جنوبی برای رها شدن از بیکاری راهی خاورمیانه (از جمله… ادامه مطلب »