Tag Archives: که داشتند

مسیح مهاجری: نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بنیاد مستضعفان بر تعداد فقرا افزوده‌اند / این نهادها در مأموریتی که داشتند شکست خورده‌اند / فکر می‌کنند تا روز قیامت فقر باید ادامه داشته باشد

سؤال اساسی اینست که فعالیت نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بنیاد مستضعفان و… که امام خمینی آنها را برای کمک به محرومین تأسیس کردند، باید ابدی باشد یا وظیفه‌ای برعهده آنها گذاشته شده که باید در یک دوره زمانی معقول و منطقی آن را به انجام برسانند و روزی نیز پایان مأموریت خود را… ادامه مطلب »