Tag Archives: که کشتیم

از «گردن باریکتر از مو» تا «کشتیم خوب کردیم که کشتیم»

در امتداد تقویت فرضیه شلیک عمدی به پرواز پی اس ۷۵۲ اوکراین، دولت‌های درگیر در این پرونده شواهد تازه‌ای برای اثبات این فرضیه ارائه کرده‌اند. در همین راستا به نظر می‌رسد تداوم تحقیقات و ارائه مستندات صبر مقامات نظامی، دولتی و قضایی جمهوری اسلامی را نیز لبریز کرده و در پاره‌ای مواقع واکنش‌های پرخاشگرایانه و… ادامه مطلب »