Tag Archives: کودکان قربانی

محمود روغنی: خامنه‌ای یکی از وقیح‌ترین دیکتاتورها

یکی از ویژگی‌های نظام‌های دیکتاتوری وقاحت است. گردانندگان این نظام‌ها ضمن اینکه حتی قوانین خودساخته‌شان را زیر پا می‌گذارند و هیچگونه مخالفتی را برنتافته با سرکوب پاسخ می‌دهند، مردمان‌شان را نیز مدیون خود می‌سنجند که همواره مورد لطف “ولی نعمت”‌شان قرار می‌گیرند! رژیم‌های روسیه و چین گونه‌هایی از دیکتاتوری‌اند که ماهیت وقیح‌شان از جمله در… ادامه مطلب »