Tag Archives: کوچک‌تر شدن

طرح وان؛ برنامه افزایش قیمت بنزین و کوچک‌تر شدن سفره مردم

مجلس در این طرح مدعی است با واقعی شدن قیمت انرژی، یارانه پنهان حذف می‌شود افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه سال ۹۸ در ایران، بدون درنظرگرفتن تبعات آن بر اقتصاد این کشور و فشار تورمی حاصل از این برنامه بر دوش مردم، باعث شکل‌گرفتن اعتراضات گسترده مردم و خشونت‌بار‌ترین سرکوب و کشتار تاریخ جمهوری اسلامی… ادامه مطلب »