Tag Archives: گرفته و پس نداده

زهرا_مشیر همسر قالیباف ۱۵۰  میلیارد تومان وام از بانک شهر گرفته و پس نداده!

كمپين عدالت بانكي :خیریه متوسلین به امام رضا شهریور ۹۵حدود ۱۵۰  میلیارد تومان وام از بانک_شهر گرفته و پس نداده! زهرا_مشیر همسر قالیباف عضو هیئت مدیره و از اعضای اصلی این خیریه است. بانک شهر در آخرین صورت مالی خود 15 هزار میلیارد زیان شناسایی کرده و ورشکسته است!