Tag Archives: گزینه‌های

ارسال گزینه‌های مطلوب و حداقلی در کنوانسیون خزر برای روحانی و ظریف

از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری اسلامی از انجام مطالعاتی درباره کنوانسیون حقوقی دریای خزر از سوی این معاونت و ارسال نتایج آن برای حسن روحانی و محمدجواد ظریف خبر داد و گفت: «در این مطالعات هم مطلوب‌ترین حالت را عنوان کرده‌ایم و هم حالت‌هایی که حداقل‌های مذاکراتی محسوب می‌شوند.»… ادامه مطلب »