Tag Archives: گندم‌نمای جوفروش

آیت‌الله خمینی؛ گندم‌نمای جوفروش, تأملی در کردار و اطوار عاملان انقلاب؛ به روایت حسن یوسفی اشکوری

 متن زیر در سال قبل در پاسخ به پرسش های دوستی در باره چگونگی و چرایی انقلاب ایران و این که چرا عده ای از اهل سیاست و روشنفکری در آن شرکت کرده و با انقلاب و به ویژه با نظام جدید همراهی و همکاری کرده و اینان باید از مردم پوزش بخواهند، تقریر شده… ادامه مطلب »