Tag Archives: ۴ مسئول در شهرداری

۴ مسئول در شهرداری و شورای شهر صدرای شیراز بازداشت شدند

وی دوشنبه گفت: تحقیقات قضایی در این زمینه در شعبه ویژه دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در حال انجام است و متهمان تحویل اداره کل اطلاعات فارس شده اند. این مقام قضایی با اشاره به اینکه مطابق قانون نام بردن از افراد دستگیر شده به لحاظ عدم قطعیت اتهامات وارده ممنوع است اضافه کرد: دستگاه قضایی مبارزه… ادامه مطلب »