گزارش ویژه به رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا موضوع : آزادی بی قید و شرط هوشمند علی پور

By | ۱۳۹۷-۰۶-۱۰
گزارش ویژه به رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا
موضوع :
آزادی بی قید و شرط هوشمند علی پور
متن این گزارش زمانی خطاب به عالی ترین رتبه ی اتحادیه اروپا خانم فدریکا موگرینی به رشته تحریر در می آید که اخیرا معاون خانم موگرینی در نامه ای مراتب نگرانی اتحادیه اروپا را به وضعیت زندانیان سیاسی و مدنی در ایران نشان داده بود.
متن گزارش به شرح زیر است:
مسئول محترم اتحادیه اروپا – خانم موگرینی
همانگونه که جنابعالی در دوران ریاست خود در پست سیاست خارجه اتحادیه اروپا مراتب نقض حقوق بشررا در ایران مشاهده نمودید و در زمان خانم کاترین آشتون مسئول پیشین سیاست خارجه اروپا همین مشکلات وجود داشت، متاسفانه باید خطاب به حضرت عالی اعلام کنیم که در دوران ریاست آقای روحانی به گونه ای نقض حقوق بشر بیش از گذشته افزایش یافته است.
به همین خاطر طی این گزارش فوری و اضطراری بر آن شدیم که وضعیت مرگبار یک زندانی دیگر در کردستان ایران را به اطلاع شما برسانیم که جان وی در خطر جدی می باشد.
هوشمند علی پور که پیشتر در اعتراضات سال ۲۰۰۹ به چهار سال زندان محکوم شده بود وبه عناوین مختلف مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار گرفته بود، اخیرا دوباره بخاطر شرکت در فعالیت های سیاسی و رسانه ای خود در یکی از احزاب مخالف جمهوری اسلامی از سوی مزدوران جمهوری اسلامی دستگیر شده وزیر شکنجه روحی وجسمی قرار گرفته است. متاسفانه تا این لحظه ایشان به وکیل دسترسی ندارند و از هیچ حقوق انسانی بعنوان یک زندانی سیاسی بهره مند نیستند.
هوشمند علی پور و دوست وی، محمد استاد قادر اخیرا به دلیل فشارهای امنیتی وزارت اطلاعات رژیم وزیر شکنجه های زیاد  در مقابل رسانه دولتی جمهوری اسلامی از آنها اعتراف اجباری گرفته شده است که بسیاری از آنها صرفا زیر فشار روحی و روانی بوده است واین دو زندانی هرگز مرتکب چنین جرمهایی نشده اند.
رژیم ایران برای تسلط برافکار عمومی، زندانیان سیاسی را مجبور می کند که دربرابر رسانه ها اعتراف به اقدام علیه امنیت ملی ایران کنند تا افکار جامعه را به جهتی سوق دهند که مردم در برابر شکنجه واعدام زندانیان اعتراض نکنند. طی روزها و هفته های گذشته خانواده هوشمند علی پور با رسانه ها و شخصیت های مخالف جمهوری اسلامی مصاحبه های فراوانی انجام داده اند و درخواست کمک نمودند. اما از آنجا که تصمیمات شما بعنوان عالی ترین مقام اتحادیه اروپا پیامدهای بسیار مهمی رادر پی خواهد دارد، اینبار ما فعالین حقوق بشر ایرانی مستقیما از شخص فدریکا موگرینی می خواهیم تا برای آزادی هرچه سریعترهوشمند علی پور – محمد استاد قادر( آواره) و رامین حسین پناهی اقدام نمایند.
با سپاس فراوان از خانم موگرینی
فعالین حقوق بشر ایران
هه ژار علی پور- برادر زندانی سیاسی هوشمند علی پور- کانادا- ۰۰۱۶۴۷۷۷۰۱۳۸۳
پیشرو علی پور- برادر زندانی سیاسی هوشمند علی پور- کانادا- ۰۰۱۶۴۷۷۶۹۱۰۶۵
مصطفی علی پور – پدر زندانی سیاسی هوشمند علی پور – ترکیه
۰۰۹۰۵۳۸۳۸۵۳۴۴۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *