۲۸ فروردین ۹۸ اهواز، زرگان؛ تخریب منزل یک سیل زده توسط شهرداری منطقه ۳ در حضور معاون شهردار

By | ۱۳۹۸-۰۱-۲۸