اسم گذاری چند خیابان و عصبانیت هنرمندان دربار خامنه ای

By | ۱۳۹۸-۰۱-۲۹
فارس نوشت: سیداحمد میرزاده، شاعر خراسانی در واکنش به نامگذاری خیابان های تهران می گوید که چرا حتی نام یک نفر از هنرمندانانقلاب در فهرست اعلام شده نیست؟

سیداحمد میرزاده، شاعر کودکان و نوجوانان و داور چند جشنواره شعر کشور در اعتراض به نامگذاری خیابان های تهران به اسم هنرمندانمخالف نظام اسلامی نوشت: چه اتفاقی افتاده است؟ آیا سیل ِبی امان ِآغازِ سال، خانه هنر انقلاب را نیز ویران کرده است؟ بعد از ۴۰ سال که از پیروزی انقلاب می گذرد این نامگذاری و این انتخاب ها اعتراف به چیست؟
او با برشمردن نام چند تن از نویسندگان و شاعران انقلابی ادامه داد: چرا حتی نام یک نفر از هنرمندان انقلاب در این لیست نیست؟ آیا علی معلم دامغانی، یوسفعلی میرشکاک، محمدرضا سرشار، مرحوم فرج الله سلحشور و … ده ها هنرمند نام آور بزرگ شایسته آن نیستند که در پایتختِ جمهوری اسلامی خیابانی به نام آنان باشد؟ راستی هنر ِ انقلاب در این چهل سال، هیچ دستاوردی نداشته است؟ این بدسلیقگی است؟ لجبازی است؟ یا داستانِ دیگری است؟ راستی به نسل نوجوان امروز چه باید گفت؟ نسل جوان تر این کشور به رویدادها و رفتار مدیران و تصمیم گیران چگونه می نگرند؟ آنان این ناهماهنگی و ناهم سویی دستگاه های فرهنگی کشور را چگونه ارزیابی می کنند؟
شورای شهر در تازه ترین تصمیم خود، نامگذاری چند خیابان در تهران به نام محمدرضا شجریان، سیمین بهبهانی، فروغ فرخزاد، هوشنگ ابتهاج، حسین منزوی، مهدی اخوان ثالث و … را تصویب کرده است.