چشم‌انداز سپاه با سلامی؛ زبان آتش و آهن

By | ۱۳۹۸-۰۲-۰۵

به باور کارشناسان، سپاه تحت فرماندهی حسین سلامی به جای فعالیت سیاسی و اقتصادی؛ بر مسایل نظامی تمرکز خواهد کرد. اهمیت انتصاب سلامی؛ تاکید او بر توسعه نظامی و مخصوصا توان موشکی سپاه، به ویژه در برابر اسراییل و آمریکا است. سلامی در حدود ۱۰ سالی که جانشین فرمانده سپاه بود؛ همواره سخن‎رانی‌ها و مواضعی تندی علیه اسراییل و آمریکا داشته. سپاه دوران سلامی بی‌تردید سپاهی با فرماندهان انقلابی و تندرو خواهد بود که بر احیای «ارزش‌های انقلابی» اشتراک نظر دارند. سلامی فردای انتصابش گفت «باید قلمرو اقتدارمان را از منطقه به جهان گسترش دهیم تا برای دشمن نقطه امنی در جهان نباشد. در گام دوم انقلاب باید حاکمیت اسلام را به تمدن تبدیل کنیم و سپاه باید ظرفیت نقش آفرینی در گام دوم انقلاب را در خود ایجاد کند.»