فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد برای تجمع در روز جهانی کارگر

By | ۱۳۹۸-۰۲-۰۶

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در فراخوانی از کارگران و کارکنان خود خواسته تا همزمان با روز جهانی کارگر، روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کنند.

سندیکای کارگران شرکت واحد، هدف از این تجمع را چنین عنوان کرده است: «اعتراض به تعیین دستمزد زیر خط فقر، گرانی و تورم افسارگسیخته مایحتاج اولیه و معیشت کارگران، بازنشستگان و تمام مزدبگیران، ممانعت از ایجاد سندیکا و دیگر تشکل های مستقل کارگری، خصوصی‌سازی و پولی‌سازی آموزش و پرورش، قراردادهای سفید امضاء، تبعیض و نابرابری حقوق زن و مرد، افزایش بی‌رویه کودکان کار، بازداشت یا زندانی کردن کارگران و معلمان و دیگر فعالان صنفی که بخش عظیمی از کارگران و قشر فرودست جامعه را در بر می‌گیرد.»

رانندگان، کارگران تعمیرگاه‌ها، پرسنل اداری و خدماتی، کارکنان بخش کنترل و بازنشسته‌ها مخاطب این فراخوان هستند.

سال گذشته نیز شماری از کارگران و بازنشستگان در برابر خانه کارگر و مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. در جریان این تجمعات تعدادی از کارگران بازداشت شدند.