صیادان هرمزگانی: کشتی‌های چینی به ما حمله می‌کنند/ چینی ها نسل ماهی ها را از بین بردن.

By | ۱۳۹۸-۰۲-۲۳