خیزش دانشجویان در دانشگاه تهران در اعتراض به طرح‌های متحجرانه‌ حکومت اسلامی برای برای پیاده‌سازی حجاب اجباری با شعار «دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد.»

By | ۱۳۹۸-۰۲-۲۳