اعتراف جعفری فرمانده سابق سپاه در باره کودتا و مهندسی انتخابات٨٨ : اگر سپاه در انتخابات ورود نمی کرد ،دوم خردادی ها پیروز انتخابات ٨٨ بودند

By | ۱۳۹۸-۰۳-۱۲