صفحه توییتر حسن روحانی، با انتشار فیلمی از سخنان خامنه ای خواستار پایان موازی کاری شد

By | ۱۳۹۸-۰۳-۱۴

روحانی : «با گذشت ۳۰ سال، حکایت همچنان باقی است… عدم اجرای کامل و دقیق اصل ۱۳۴ قانون اساسی و اصرار بر موازی کاری ها در اداره کشور.»