گزیده ای از سخنان خمینی تا بیشتر متوجه شویم که فساد و جنایت در ج. اسلامی ریشه اش چیست

By | ۱۳۹۸-۰۳-۱۴

به مناسبت ایام مردن امام گزیده ای از سخنان ایشان همراه با منبع مستند نقل هر یک تقدیم می گردد:

آمریکا دوهزار سال است که ما را استعمار کرده است !!!
[ دیدار با دانشجویان خط امام پس از تسخیر سفارت ]

این صدام که می گوید مسلمان است ، از همانهایی است که با سید الشهدا حرکت کردند و آنها را به تفنگ بستند !!!
[ کتاب کوثر/ دفتر حفظ و نشر آثار ]

اسلام حداقل مجازات راهزنان هوایی را اعدام قرار داده !!!!
[ کتاب کوثر/ دفتر حفظ و نشر آثار ]

اگر مردی با زنی جماع (سکس) کند به این گمان که وی همسرش است !!!!!
احتیاط واجب آن است که کفاره بدهد !!!!
[ توضیح المسائل خمینی ]

بر کسی که خود را کشته کفاره واجب نیست !!![ توضیح المسائل خمینی  ]

معامله و خرید و فروش موسیقی حرام است مگر آهنگی که اخیرا به مناسبت شهادت آقای مطهری ساخته اند
[ سخنرانی جماران / کتاب کوثر ]

ملت عزیز عراق ما برای نجات شما آمده ایم. برادران خود را کمک کنید که فردا خیلی دیر است
[ خطاب به مردم عراق / 22 رمضان 1402 ]

مهمترین چیزی که مغز جوانها را خراب می کند و به فساد و هرزگی می کشاند ، موسیقی است. موسیقی خیانت به مملکت است !!!
[ کتاب کوثر/ دفتر حفظ و نشر آثار ]

می گویند مغزها فرار می کنند. به جهنم که فرار میکنند.
چه بهتر که این مغزهای پوسیده فرار کنند.
ما علم و دانش غربی نمی خواهیم.
اگر شما هم فکر میکنید که اینجا جایتان نیست فرار کنید. راه باز است
[ کتاب کوثر/ دفتر حفظ و نشر آثار ]

[همه ی گرفتاری های ما از دانشگاههاست. هر چه می کشیم از طبقه ای است که ادعا می کند روشنفکریم حقوق دانیم دانشگاهی هستیم
[ کتاب کوثر/ دفتر حفظ و نشر آثار ]

ما اساتید دانشگاهی میخواهیم که رو به شرق و غرب نداشته باشند. آتاتورک نباشد ، تقی زاده هم نباشد !
[ کتاب کوثر/ دفتر حفظ و نشر آثار ]

دانشگاه باید دانشگاه باشد، دانشگاهی که دانشگاه نباشد دانشگاه نیست