معادن واگذار شده به خودی های حکومت اسلامی استان یزد را نابود کرده اند 

By | ۱۳۹۸-۰۳-۲۱

۵۶۵ معدن طبیعت استان یزد را نابود کرده اند. حکومت هم بدون توجه به مشکلات زیست محیطی برای نکبت زاده ها و خودی های نظام مجوز صادر می کند.

دهها معدن فقط در اطراف یک روستا طبیعت را نابود و کشاورزی و دامداری را غیرممکن ساخته و همچنین آب چشمه ها را خشک کرده اند.

این معادن در کنار معادن اورانیوم باعث آلودگی شدید زیست محیطی و هوا شده و بدین جهت امروز استان یزد در صدر جدول سرطان زنان و مردان قرار دارد.