نرخ رسمی بیکاری در ایران کاهش یافت

By | ۱۳۹۸-۰۴-۱۷

با وجود افزایش موج اخراج دسته جمعی کارگران و تعطیلی واحدهای تولیدی، مرکز آمار ایران مدعی کاهش نرخ بیکاری رسمی شد.

کارخانه تولید الیاف و اسفنج شیروان به متروکه تبدیل شده است.

این مرکز در تازه‌ترین گزارش، نرخ بیکاری رسمی  در فصل نخست امسال را ۱۰,۸ درصد گزارش کرد که در مقایسه با بهار سال گذشته (۱۳۹۷) ۱,۳ درصد کاهش نشان می‌دهند.

برپایه این گزارش جمعیت فعال اقتصادی ایران در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  با نیم درصد کاهش به ۴۰,۶ درصد تنزل کرده است.

با این حال مرکز آمار مدعی افزایش ۳۲۱ هزار نفری شاغلین در این دوره زمانی شده است.  این مرکز شمار شاغلان در بهار امسال را ۲۴ میلیون و ۳۸۲ هزار تن اعلام کرد.

این گزارش همچنین از کاهش نرخ بیکاری رسمی جوان ۱۵ تا ۲۳ سال خبر داد. نرخ بیکاری این گروه سنی بیش از دو برابر میانگین نرخ بیکاری کل در بهار امسال، (۲۳,۷) درصد گزارش شد که در مقایسه با خرداد سال قبل ۱,۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

مرکز آمار ایران در حالی مدعی کاهش نرخ بیکاری طی یکسال گذشته شده که از نیمه دوم سال گذشته شمار کارگران اخراجی افزایش یافت.

موج اخراج کارگران و تعطیلی کارگاه‌های تولیدی در سه ماه نخست امسال شدت بیشتری گرفت و رسانه‌های دولتی در ایران از اخراج دسته جمعی کارگران در پروژه‌های نفت و گاز و واحد تولیدی خبر دادند.

مرکز آمار ایران برای محاسبه نرخ بیکاری رسمی، تمامی افرادی که در دو هفته منتهی به نظرسنجی یک ساعت کار کرده‌اند را هم شاغل به شمار می‌آورد. همچنین کارکنان مشاغل خانگی بدون مزد، کارورزان و کارآموزان و سربازان نیز شاغل محسوب می‌شوند.

بر همین مبنا نیز این مرکز گزارش کرد؛ ۱۰ درصد جمعیت شاغل، معادل ۲ میلیون و ۴۳۰ هزار تن به دلیل رکود، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و یا کار فصلی کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کردند. بر اساس تعریف این مرکز، افرادی که کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند، دارای «اشتغال ناقص» هستند.

در مقابل نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت شاغلان رسمی، معادل ۹ میلیون و ۷۳۰ هزار نفر، هم در طول هفته ۴۴ ساعت و یا بیشتر از آن کار کردند که به معنای اضافه کاری و یا شغل دوم برای تامین هزینه‌های زندگی است.
رادیو زمانه: