انوع و اقسام اتهامات برای اسماعیل بخشی

By | ۱۳۹۸-۰۴-۱۸
 وکیل کارگران هفت‌تپه گفت: پرونده کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با 8 اتهام در شعبه بیست و هشتم دادگاه های انقلاب تهران در انتظار تعیین وقت رسیدگی است.
فرزانه زیلابی افزود: طبق کیفرخواست مندرج در پرونده، اتهام های انتسابی آقای علی نجاتی عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه عبارتند از : 1-اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی 2-فعالیت تبلیغی علیه نظام
به گفته وی، اتهام های انتسابی اسماعیل بخشی نماینده و سخنگوی کارگران این شرکت عبارتند از:
1-اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی
2-اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام
3-توهین به مقام رهبری
4-نشر اکاذیب به قصد تشویش علیه اذهان عمومی
5-اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تجمع های غیرقانونی
6- نشر اکاذیب در فضای مجازی و تشویش اذهان عمومی
زیلایی ادامه داد: در خصوص موکلم (اسماعیل بخشی )، اخیرا پرونده نشر اکاذیب در فضای مجازی و تشویش اذهان عمومی، با شکایت مستقیم وزیر اطلاعات از این کارگر مطرح شده بود که پس از صدور کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دزفول در شعبه 102 به دادگاه کیفری این شهرستان ارجاع و تعیین وقت رسیدگی به عمل آمده بود اما با صدور قرار جهت رسیدگی توٲمان به علت آن که جرم اهم در دادگاه انقلاب تهران رسیدگی می شود، به شعبه 28دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.
بهار نیوز: