روحانی در بجنورد با کمال پررویی می گوید شما بیشتر کار کنید تا ما ملایان در رفاه باشیم

By | ۱۳۹۸-۰۴-۲۵