تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها به ۷۲ درصد رسید

By | ۱۳۹۸-۰۵-۰۲

مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ تورم دوازده ماه منتهی به تیرماه۱۳۹۸ با ۲/۸ درصد افزایش نسبت به ماه خرداد به ۴۰/۴  افزایش یافت، تورم نقطه به نقطه کل در تیرماه به ۴۸ درصد رسید، و نرخ تورم نقطه به نقطه گروه «خوراکی‌ها» در تیرماه ۱۳۹۸ نسبت به تیر ماه سال گذشته به ۷۲ درصد افزایش یافته است.

بنابر اعلام مرکز آمار ایران در تیر ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩۵) به ۱۷/۹۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۲/۸ درصد افزایش نشان می‌­دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴٨ درصد بوده است  و معنایش این است که خانوارهای کشور به طور میانگین ۴٨ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده­‌اند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٨ به ۴۰/۴   درصد رسید که نسبت به نرخ تورم  ۳۷/۶ درصدی دوازده ماهه منتهی خرداد ماه ۲/۸ درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در تیر ماه ۱۳۹۸ نسبت به ماه قبل  ۱/۳ درصد افزایش نشان می دهد و نسبت یک سال پیش یعنی تیر ماه ١٣٩٧ نیز ۷۱/۸ درصد افزایش داشته است.

در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»  نیز شاخص نرخ تورم در تیرماه نسبت به ماه قبل یعنی خرداد ماه سالجاری ۳/۵  درصد و نسبت به یک سال پیش یعنی تیرماه ۱۳۹۷ نیز ۳۸/۴ افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری کشور به ۴۶/۹ درصد

شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در تیر ماه ١٣٩٨ به عدد ۱۷۸/۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۲/۹ درصد افزایش نشان می‌دهد و به این ترتیب نرخ تورم خانوارهای شهری کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۶/۹ درصد افزایش یافته‌است. این شاخص در ماه گذشته ۴۹/۳ درصد بود که کاهش ۲/۴ درصدی آن نشان می دهد روند افزایش نرخ تورم برای خانوار شهری در تیر ماه نسبت به خرداد ماه کندتر شده است.

افزایش نرخ تورم خانوارهای روستایی کشور به ۵۴/۳ درصد

شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در تیر ماه ١٣٩٨ به عدد ۱۸۶/۵ رسید که نسبت به ماه قبل  ۱/۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۴/۳  درصد است.

افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه «خوراکی‌ها» در تیرماه به ۷۲ درصد

نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در تیرماه ۱۳۹۸ نسبت به تیر ماه سال گذشته به ۷۲ درصد رسیده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۸ نسبت دوازده ماه منتهی به تیر ماه تیرماه ۱۳۹۷ هم  به ۵۹/۶  درصد رسیده است.

نرخ تورم «گوشت قرمز و گوشت سفید» در تیرماه سالجاری نسبت به تیرماه  سال پیش ۹۵/۳ افزایش داشته است.

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت «نسبت به یک ماه قبل»  یعنی خرداد ماه سالجاری  با ۱۰ درصد مربوط به گروه «لبنیات و تخم مرغ» شامل تخم مرغ، ماست پاستوریزه، شیر پاستوریزه است که سبب شده تا نرخ تورم این گروه در تیرماه ۱۳۹۸ نسبت سال قبل به  ۵۸/۱ درصد افزایش یابد.

در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بیشترین افزایش قیمت‌ها در تیرماه نسبت به خرداد ماه در گروه «بهداشت و درمان» شامل خدمات بیمارستانی و خدمات طبی سرپایی، و گروه «مسکن، آب، برق و گاز» و «اجاره بها» است.

گروه «مبلمان و لوازم خانگی» در تیرماه سالجاری نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز به ۷۷/۷ رسیده است.

ایران اینترنشنال: