کشاورزان اصفهان دیوار اداره برق را خراب کردند

By | ۱۳۹۸-۰۵-۰۸

کشاورزان حقابه دار برای گرفتن حق خود اقدام کردند چون حق گرفتنی است .
شرکت نیروگاه برق اسلام آباد حریم و بستر رودخانه زاینده‌رود را با ایجاد تاسیسات غیرمجاز مسدود کرده است و اجازه تردد برای ساماندهی رودخانه را نمی دهد، این اداره ده سال قبل از سوی دستگاه قضایی به عنوان متصرف عدوانی و متجاوز به رودخانه شناخته شد و دادگاه حکم به تخلیه حریم و بستر رودخانه داده شد که هرگز اجرا نشد تا کشاورزان خودشان اقدام کردند و دیوار را خراب کردند، آنها ۷۲ ساعت زمان دادند که مانع رودخانه برداشته شود و سپس اقدام کردند.