ظرفیت زندان‌های کشور ۲ برابر حد مجاز است

By | ۱۳۹۸-۰۵-۱۵

 رئیس سازمان زندان‌ها، با عنوان این مطلب که ظرفیت زندان‌ها ۲ برابر حد مجاز است، گفت: باید تلاش کنیم این ظرفیت را به یک برابر برسانیم.

اصغر جهانگیر، در حاشیه جلسه مجمع عمومی انجمن حمایت زندانیان مرکز در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: کاری ارزشمند است که ظرفیت زندان ها را با ورودی زندان ها تطبیق بدهیم و در گذشته به این نحو بود که به هر نحوی که زندانی به زندان معرفی می شد زندان مکلف بود او را پذیرش کند و از زمانی که برنامه ظرفیت در قانون مطرح شد قرار شد که ما پیش بینی کنیم هر زندان چقدر ظرفیت دارد و آن را به واحدهای قضائی اعلام کنیم.
وی افزود: بر اساس آن واحدهای قضائی زندانی معرفی کنند و آنجا که ظرفیت زندان ها در وضعیت هشدار است و بیشتر از میزان قابل قبول است واحدهای قضائی موظفند که از مجازات‌های جایگزین استفاده‌ کنند و نسبت به سایر موارد مثل مرخصی و آزادی مشروط شرایطی فراهم‌ کنند که ظرفیت‌ها قابلیت تحمل باشد.
جهانگیر افزود: زندان مانند جاهای دیگر دارای ظرفیت هایی است و نباید این ظرفیت به نحوی شود که باعث تحمیل ظرفیت کیفری بیش از حد به زندان شود. رئیس سازمان زندان ها، درباره عفو مقام معظم رهبری در سال گذشته و اینکه ظرفیت ها در زندان ‌ها به چه صورت است، گفت: ظرفیت حال حاضر زندان ها همچنان از ظرفیت مجاز بیشتر است و باید تلاش کنیم‌ تا انرا به ظرفیت مجاز برسانیم. وی افزود: ظرفیت زندان ها کمتر شده و تقریبا حدود دو برابر است که باید تلاش کنیم آن را به یک برابر برسانیم.