یکی از شاگردان آیت‌الله بهجت: از اوجب واجبات است چنانچه لازم باشد برای نگهداری نظام اسلامی امام زمان را فدای اسلام کنیم

By | ۱۳۹۸-۰۵-۲۲

یکی از شاگردان آیت‌الله بهجت: از اوجب واجبات است چنانچه لازم باشد برای نگهداری نظام اسلامی (همین اسلامی که در ایران شاهدش هستیم) امام زمان را فدای اسلام کنیم