سخنگوی دولت: از مازیار ابراهیمی دلجویی و عذرخواهی شد

By | ۱۳۹۸-۰۵-۲۸

سخنگوی دولت گفت: کارشناسان ضدجاسوسی در پرونده مازیار ابراهیمی نبودند و کارشناسان دیگری در این پرونده دخیل بودند.

به گزارش «انتخاب»؛ علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری گفت: درباره ادعای یکی از رسانه‌های خارجی درباره بازداشت فردی به اسم مازیار ابراهیمی در وزارت اطلاعات و اتهام‌های وارد شده به وزارت اطلاعات گفت: این اتفاق در این دولت رخ نداده است

ربیعی افزود: اطلاعات کلی که در این زمینه دارم این است که به جز یک مورد در بقیه موراد کار کارشناسی صورت نگرفته است، همان موقع از این افراد دلجویی و عذرخواهی شده است، کارشناسان ضدجاسوسی در این پرونده نبودند و کارشناسان دیگری در این پرونده دخیل بودند.

مازیار ابراهیمی که در سال ۱۳۹۱، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، او را به اتهام مشارکت در گروه ترور دانشمندان هسته ای دستگیر کرد. او نیز در مستندی تلویزیونی تحت شکنجه ها مجبور به اعترافاتی شدکه همه دروغ بودند. در سال ۱۳۹۳ بیگناهی او اثبات و آزاد شد.