هیچ کس به استقبال “ماله کش اعظم” نیامد

By | ۱۳۹۸-۰۶-۰۲

وقتی اقتدار خامنه‌ای در خارج از کشور به سخره گرفته میشود….هیچ کس از مقامات فرانسوی در فرودگاه پاریس، به استقبال ماله کش اعظم نیامد…نظام فاسد خامنه ای ۴۰ سال به مردم ایران ظلم و برای خارجی ها نوکری کردید، حالا اربابان خارجیتان به شماها به اندازهٔ سگ هم احترام نمی گذارند