جمعیت ایران به ۸۳ میلیون نفر رسیده، در حالی که نرخ رشد جمعیت ایران ۱.۲۴ درصد است نرخ رشد جمعیت سالمندان ۳.۶۲ درصد می‌باشد.

By | ۱۳۹۸-۰۶-۰۶
گزارش «مردم سالاری آنلاین» از شاخصه‌های جمعیت کشور
جمعیت ایران به ۸۳ میلیون نفر رسیده است.

جمعیت ایران به ۸۳ میلیون نفر رسیده، در حالی که نرخ رشد جمعیت ایران ۱.۲۴ درصد است نرخ رشد جمعیت سالمندان ۳.۶۲ درصد می‌باشد.
به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین»، ایران در سال ۱۳۹۴ بیشینه‌ی میزان تولد، یعنی یک میلیون و ۵۷۰ هزار، را داشت که این رقم در سال ۱۳۹۵ برابر با یک میلیون و ۵۲۷ هزار و در سال ۱۳۹۶ برابر با یک میلیون و ۴۸۰ هزار و در سال ۱۳۹۷ برابر با یک میلیون و ۳۶۶ هزار تولد بوده که یکی از بیشترین کاهشهای نرخ زادآوری در کشورمان بوده

در سه ماه نخست سال ۱۳۹۷، ۳۴۴ هزار تولد داشتیم  که این رقم در سه ماه نخست امسال با کاهش ۴۵ هزار تولد به ۳۴۴ هزار تولد رسیده که این میزان کاهش در این سه دهه سابقه نداشته است

است. در سه ماه نخست سال ۱۳۹۷، ۳۴۴ هزار تولد داشتیم  که این رقم در سه ماه نخست امسال با کاهش ۴۵ هزار تولد به ۳۴۴ هزار تولد رسیده که این میزان کاهش نیز در این سه دهه سابقه نداشته است.
گفتنی است که از سال ۱۳۹۳ سیاستهای جمعیتی تازه مبنی بر افزایش نرخ زادآوری ازسوی رهبر انقلاب ابلاغ شد، ولی دولت در این پنج سال لایحه‌ای برای قانونی کردن این تغییر رویکرد جمعیتی تدوین نکرده است.
میانگین طول عمر زنان ایرانی یا امید به زندگی زنان نیز ۷۵.۵ سال و

میانگین طول عمر زنان ایرانی یا امید به زندگی زنان ۷۵.۵ سال و میانگین طول عمر مردان یا امید به زندگی مردان ۷۲.۵ سال است

میانگین طول عمر مردان یا امید به زندگی مردان ۷۲.۵ سال است.
همچنین، شمار خانوارهای ایرانی ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار است و هر خانوار نیز میانگین ۳.۲۳ نفر جمعیت دارد.
بافت جمعیتی ایران نیز جالب توجه است. ۲۴.۶ درصد ایرانیان زیر ۱۵ سال سن دارند، ۲۲ درصد هم جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال‌اند. سهم میانسالان ۳۰ تا ۶۴ سال نیز ۴۷ درصد است که بیشتر بخش جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. جمعیت بالای ۶۵ سال نیز ۶.۴ درصدِ جمعیت کشور است.
گفتنی است که تا پیش از ۱۳۷۵،

دست‌کم حدود ۳ میلیون زوج نابارور در کشورند

بیش از ۴۰ درصد جمعیت کشور، یعنی عمده جمعیت ایران، زیر ۱۵ سال بودند. از سال ۷۵ تا ۹۰ این جمعیت به بخش جوان جمعیت منتقل شد و از سال ۹۰ تا اکنون هم وارد بخش میانسالی جمعیت شده‌اند. با این روند، در سال ۱۴۰۰ سهم سالمندان از جمعیت کشور از ۱۰ درصد عبور خواهد کرد و در سال ۱۴۲۰ از مرز ۱۹ درصد و در سال ۱۴۳۰ از مرز ۲۶ درصد و چنین، در آن هنگام، یک‌چهارم جمعیت ایران را سالمندان تشکیل خواهند داد.
گفتنی است که میانگین سن ازدواج مردان ایرانی نیز ۲۷ سالگی

در سال ۱۴۳۰ یک‌چهارم جمعیت ایران را سالمندان تشکیل خواهند داد

و میانگین سن ازدواج زنان ۲۴ سالگی است.
همچنین، دست‌کم حدود ۳ میلیون زوج نابارور در کشورند. کشورمان، سه سال پیش، کمتر از ۱۲ مرکز درمان ناباروری داشت که شمار این مراکز اکنون به ۸۴ مرکز رسیده است که از این تعداد ۴۴ مرکز دولتی و ۴۰ مرکز توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند و هم‌اکنون برای زوجهای نابارور دو نوبت آی‌.یو.آی و آی.بی‌.اف و سه نوبت دارودرمانی که هر دوره‌اش حدود ۶۵۰ هزار تومان می‌شوند و یک نوبت سونوگرافی رایگان است.